Γονιμότητα και Ασθενείς με Νεοπλασία

Η επίδραση της ακτινοθεραπείας στις γονάδες

Η επίδραση της χημειοθεραπείας στις γονάδες

Εργαστηριακές και Εμβρυολογικές μέθοδοι αντιμετώπισης της υπογονιμότητας των νεοπλασματικών ασθενών

Ιατρική προσέγγιση διατήρησης γονιμότητας σε ασθενείς με νεοπλασία

Το σύνολο του περιεχομένου του Δικτυακού μας τόπου, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, των κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, απεικονίσεων, παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείων, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας  (copyright) και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων.

Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, «λήψη» (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά η περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της SCEP. Γίνεται γνωστό ότι σε περίπτωση κατά την οποία η SCEP συναινέσει, ο αιτών υποχρεούται για την ρητή παραπομπή μέσω συνδέσμων (hyperlinks) στο σχετικό περιεχόμενο του Δικτυακού τόπου της SCEP. Η υποχρέωση αυτή του αιτούντος υφίσταται ακόμα και αν δεν αναγραφεί ρητά στην έγγραφη συναίνεση της SCEP.

Επίσης, επιτρέπεται η αναδημοσίευση υλικού για λόγους προβολής των γεγονότων και δραστηριοτήτων της SCEP, με την προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται η πηγή και δεν θα θίγονται δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, δεν θα τροποποιούνται, αλλοιώνονται ή διαγράφονται εμπορικά σήματα.

Ό,τι άλλο περιλαμβάνεται στις ηλεκτρονικές σελίδες του Δικτυακού μας τόπου και αποτελεί κατοχυρωμένα σήματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων ανάγεται στη δική τους σφαίρα ευθύνης και ουδόλως έχει να κάνει με τον Δικτυακό τόπο της SCEP.

Γεννητικού συστήματος Άρρενος

Γεννητικού συστήματος Θήλεος

Ca μαστού κατά τη διάρκεια της κύησης

Φυσιολογική κύηση και κύηση με νεοπλασία: ανοσολογικά και μοριακά φαινόμενα στην έγκυο και το κύημα

Η Διατροφή στους νέους νεοπλασματικούς ασθενείς. Βασικές Αρχές

Ο ρόλος των κέντρων εξωσωματικής γονιμοποίησης στη διατήρηση της γονιμότητας των νέων ασθενών με νεοπλασία

Ο ρόλος των δημόσιων νοσοκομείων στη διατήρηση της γονιμότητας των νεοπλασματικών ασθενών. Μια ηθικο-οικονομική προσέγγιση – Ηθικά Διλήμματα

Συχνές νεοπλασματικές παθήσεις κατά τη κύηση – Μελάνωμα και κύηση

Συχνές νεοπλασματικές παθήσεις κατά τη κύηση – Μαστός και κύηση

Συχνές νεοπλασματικές παθήσεις κατά τη κύηση – Θυρεοειδής Αδένας και κύηση

Συχνές νεοπλασματικές παθήσεις κατά τη κύηση – Λέμφωμα-Λευχαιμία και κύηση

Συχνές νεοπλασματικές παθήσεις κατά τη κύηση – Νεοπλασία Ωοθηκών-Τραχήλου κατά τη διάρκεια της κύησης

Εμβρυομητρική παρακολούθηση της νεοπλασματικής ασθενούς

Νεότερα δεδομένα στη διατήρηση της γονιμότητας – Ο ρόλος του Παθολόγου-Ογκολόγου

Νεότερα δεδομένα στη διατήρηση της γονιμότητας – Εξελίξεις στην ακτινοθεραπεία

Νεότερα δεδομένα στη διατήρηση της γονιμότητας – Σύγχρονες τεχνικές εξωσωματικής γονιμοποίησης

Νεότερα δεδομένα στη διατήρηση της γονιμότητας – Ο ρόλος του Μοριακού Βιολόγου

Ψυχοσεξουαλική συμπεριφορά του, νεαρής ηλικίας, ασθενούς με νεοπλασία – Συναισθηματικές διαταραχές και καρκίνος. Γυναίκα σε αναπαραγωγική ηλικία

Ψυχοσεξουαλική συμπεριφορά του, νεαρής ηλικίας, ασθενούς με νεοπλασία – Η σεξουαλική ζωή του νεοπλασματικού ασθενούς

Νεότερα δεδομένα στην ανίχνευση μοριακών βλαβών του συστατικού και καρκινικού DNA

Παρουσίαση Περιστατικών από Νέους Ογκολόγους – Γυναικολογικό (Ωοθήκη-Ενδομήτριο)

Παρουσίαση Περιστατικών από Νέους Ογκολόγους – Όρχεις

Ψυχοκοινωνική υποστήριξη νέων ασθενών με γυναικολογικό καρκίνο

Ο μελλοντικός ρόλος της Αναπαραγωγικής Ιατρικής