2ο Webinar Πυρηνικής Ιατρικής & Ογκολογίας | Διλήμματα και Προοπτικές

Διοργάνωση: Ελληνικό Forum Ογκολογίας

Τα στοιχεία σας είναι απαραίτητα για την συμμετοχή σας στο σεμινάριο και πρέπει να είναι τα ακριβή, λόγω της αυτούσιας χρήσης τους στην έκδοση πιστοποιητικού παρακολούθησης. Πατώντας «Εγγραφή» κλείνεται για εσάς μία θέση στο Online Σεμινάριο και όλα τα απαραίτητα στοιχεία αποστέλλονται στο E-mail που δηλώσατε.

Μετά την εγγραφή σας, όλα τα απαραίτητα στοιχεία αποστέλλονται στο E-mail που δηλώσατε. Το Email περιλαμβάνει πληροφορίες για το σεμινάριο, την ακριβή ημέρα και ώρα διεξαγωγής καθώς και τον Σύνδεσμο Παρακολούθησης – Join Webinar

Επώνυμο (*)

Διεύθυνση (*)

TK (*)

Πόλη (*)

Χώρα (*)

Κινητό Τηλέφωνο (*)

Email (*)

Όνομα (*)

Νοσοκομείο/Φορέας (*)

Πλήρης Επιστημονικός Τίτλος (*)

ΦοιτητήςΕιδικευόμενος/ηΕιδικευμένος/η