Διαδραστική Προσέγγιση Ασθενών με Νεοπλασία του Πεπτικού Συστήματος | Διαγνωστικά και Θεραπευτικά Διλήμματα

Διοργάνωση: Εταιρεία Βιοϊατρικής Έρευνας Παθήσεων Πεπτικού Συστήματος

Η φόρμα αξιολόγησης συμπληρώνεται από τους συμμετέχοντες και αποστέλλεται αυτόματα στη Γραμματεία. Για τη παραλαβή του πιστοποιητικού σας είναι απαραίτητη η συμπλήρωση της εν λόγω φόρμας.

Επώνυμο (*)

Διεύθυνση (*)

TK (*)

Πόλη (*)

Χώρα (*)

Κινητό Τηλέφωνο (*)

Email (*)

Όνομα (*)

Νοσοκομείο/Φορέας (*)

Πλήρης Επιστημονικός Τίτλος (*)

Φοιτητής/τριαΕιδικευόμενος/ηΕιδικευμένος/ηΝοσηλευτής/τρια