Ημερίδα | Νεότερες εξελίξεις στο Σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2. Νεότερα αντιδιαβητικά στοιχεία και πρώιμος έλεγχος μακροαγγειοπάθειας.

Διοργάνωση: Ασκληπιός Διάγνωσις

Επώνυμο (*)

Διεύθυνση (*)

TK (*)

Πόλη (*)

Χώρα (*)

Κινητό Τηλέφωνο (*)

Email (*)

Όνομα (*)

Νοσοκομείο/Φορέας (*)

Πλήρης Επιστημονικός Τίτλος (*)

ΦοιτητήςΕιδικευόμενος/ηΕιδικευμένος/η