Μελάνωμα | Εξελίξεις και Προβληματισμοί

Διοργάνωση: Ερευνητικό και Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο Κλινικής Ογκολογίας

Προϋπόθεση για την συμμετοχή είναι η ηλεκτρονική εγγραφή με το ονοματεπώνυμο και το email σας στην φόρμα εγγραφής που θα βρείτε παρακάτω.

Τα στοιχεία σας είναι απαραίτητα για την συμμετοχή σας στο συνέδριο και πρέπει να είναι τα ακριβή, λόγω της αυτούσιας χρήσης τους στην έκδοση πιστοποιητικού παρακολούθησης.

Επώνυμο (*)

Διεύθυνση (*)

TK (*)

Πόλη (*)

Χώρα (*)

Κινητό Τηλέφωνο (*)

Email (*)

Όνομα (*)

Νοσοκομείο/Φορέας (*)

Πλήρης Επιστημονικός Τίτλος (*)

Φοιτητής/τριαΕιδικευόμενος/ηΕιδικευμένος/ηΝοσηλευτής/τρια