Ημερίδα Ενημέρωσης σχετικά με τα Οφέλη της Ανοσοθεραπείας και της Στοχευμένης Θεραπείας στον Καρκίνο | Το Μεταβαλλόμενο Τοπίο

Διοργάνωση: Ελληνική Ομάδα Μελέτης της Ψυχονευροανοσολογίας Καρκίνου

Τα στοιχεία σας είναι απαραίτητα για την συμμετοχή σας στην Ημερίδα και πρέπει να είναι τα ακριβή, λόγω της αυτούσιας χρήσης τους στην έκδοση πιστοποιητικού παρακολούθησης. Πατώντας «Εγγραφή» κλείνεται για εσάς μία θέση στην Online Ημερίδα και όλα τα απαραίτητα στοιχεία θα αποσταλούν στο E-mail που δηλώσατε.

Το Εθνικό Δίκτυο Ιατρικής Ακριβείας στην Ογκολογία αποτελεί μια δράση για την αντιμετώπιση του καρκίνου μέσω εξατομικευμένης θεραπείας στις αιματολογικές κακοήθειες, στους συμπαγείς όγκους και στα κληρονομικά σύνδρομα καρκίνου.

Το ΕΔΙΑΟ είναι ένα δίκτυο Ερευνητικών φορέων και Ογκολογικών κλινικών που στοχεύει στην αξιοποίηση ολόκληρου του επιστημονικού δυναμικού της χώρας, με βασική επιδίωξη τα οφέλη της εξατομικευμένης περίθαλψης που θα προκύπτουν από την Ιατρική Ακριβείας να είναι προσβάσιμα σε όλους τους πολίτες μέσω του Δημόσιου Συστήματος Υγείας.

Σκοπός της διαδικτυακής ημερίδας είναι η αποτίμηση των μέχρι στιγμής αποτελεσμάτων της δράσης του ΕΔΙΑΟ, τα επόμενα βήματα και οι προοπτικές για το μέλλον και η καθοδήγηση των συνεργαζόμενων ιατρών για τη βέλτιστη αξιοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών του.

Επώνυμο (*)

Διεύθυνση (*)

TK (*)

Πόλη (*)

Χώρα (*)

Κινητό Τηλέφωνο (*)

Email (*)

Όνομα (*)

Νοσοκομείο/Φορέας (*)

Πλήρης Επιστημονικός Τίτλος (*)

Φοιτητής/τριαΕιδικευόμενος/ηΕιδικευμένος/ηΝοσηλευτής/τρια