Athens - (210) 7240039 / Crete - (2810) 222155

':

SCEP

Υπηρεσιες

Οργάνωση Συνεδρίων & Επιστηµονικών Εκδηλώσεων

Περισσότερα

Η οµάδα µας διαθέτει υπηρεσίες και σύγχρονο εξοπλισµό καλύπτοντας τις ανάγκες και απαιτήσεις µιας εκδήλωσης.  Πλαισιώνουµε τις εκδηλώσεις σας, αναλαµβάνοντας τον σχεδιασµό και την υλοποίησή τους, απλοποιώντας σηµαντικά  το δικό σας έργο.

Στις παρεχόµενες υπηρεσίες για την άριστη διοργάνωση της εκδήλωσης σας συµπεριλαµβάνονται:

 • Υπηρεσίες γραµµατειακής υποστήριξης
 • Έρευνα χρόνου και χώρου
 • Χρονοδιάγραµµα εργασιών
 • Marketing
 • Χρηµατοοικονοµική Διαχείριση
 • Διαχείριση αιτήσεων προς αρµόδιους οργανισµούς
 • Δηµιουργία ιστοσελίδας
 • Ηλεκτρονική και έντυπη διαφήµιση
 • Προτάσεις, επιµέλεια και παραγωγή συνεδριακού υλικού
 • Διαµονή
 • Ταξίδια & Μετακινήσεις
 • Ξεναγήσεις
 • Εξυπηρέτηση VIP
 • Διαχείριση ηλεκτρονικών εγγραφών
 • Abstract management
 • Επιµέλεια & έκδοση πρακτικών
 • Επιµέλεια & έκδοση βιβλίου περιλήψεων
 • Παράλληλες εκδηλώσεις – Κοινωνικές & Θεµατικές εκδηλώσεις
 • Σύγχρονα οπτικοακουστικά µέσα και τεχνικός εξοπλισµός
 • Press Conference
 • Τελετή απονοµής βραβείων
 • Προτάσεις Δώρων
 • Στατιστική ανάλυση και αξιολόγηση

Εταιρικές Συναντήσεις

Περισσότερα

Συνεπείς στις απαιτήσεις σας, «δένοντας» όλα τα συστατικά στοιχεία της ξεχωριστής εκδήλωσης που

δηµιουργούµε για εσάς και τους πελάτες σας, προσφέρουµε την ύψιστη ποιότητα των υπηρεσιών µας εξασφαλίζοντας την επιτυχία της εκδήλωσής σας, που θα αποτυπώνει το δικό σας όραµα.

Οι εταιρικές εκδηλώσεις, αποφέρουν εξαιρετικά αποτελέσµατα για την πρόοδο της εταιρείας σας είτε επιθυµείτε να καινοτοµήσετε, είτε να ψυχαγωγήσετε.

Ο χαρακτήρας αυτών των εκδηλώσεων αλλά και ο τρόπος έκφρασής τους ποικίλει. Μέσα από τη διοργάνωση ενός συνεδρίου µε επιµορφωτικό χαρακτήρα για το προσωπικό σας ή µέσα από τη διοργάνωση µίας εκδήλωσης που θα δηµιουργήσει τις καλύτερες εντυπώσεις.

Οι υπηρεσίες µας στο χώρο των εταιρικών εκδηλώσεων περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων:

 • Συνέδρια
 • Εκπαιδευτικά Σεµινάρια
 • Εταιρικές θεµατικές εκδηλώσεις
 • Παρουσιάσεις προϊόντων
 • Meetings
 • Gala δείπνα
 • Press Conferences

Θεµατικές Εκδηλώσεις

Περισσότερα

Ο χαρακτήρας της εκδήλωσης εξαρτάται αποκλειστικά από τον προσωπικό σας στόχο και σκοπό.

Με µοναδικές ιδέες, στυλ και λεπτοµέρεια δηµιουργούµε πρωτότυπες εκδηλώσεις

Κοινωνικές εκδηλώσεις – Συναυλίες – Festival – Gala – Parties

Επιλέγετε την περίσταση που θέλετε να γιορτάσετε και η ειδικευµένη οµάδα µας φροντίζει για όλες τις λεπτοµέρειες! Με την εµπνευσµένη δηµιουργικότητα και τη κατανόηση των αναγκών του πελάτη, µπορούµε να οργανώσουµε τις καλύτερες θεµατικές εκδηλώσεις µε πρωτοποριακές υπηρεσίες, από την αρχική ιδέα µέχρι την άψογη εκτέλεση.

Οπτικοακουστικός Εξοπλισµός

Περισσότερα

Η εταιρεία µας µε ειδική οµάδα συνεργατών καλύπτει µε προηγµένο οπτικοακουστικό εξοπλισµό τις απαιτήσεις οποιασδήποτε εκδήλωσης, η επιτυχία της οποίας δε θα µπορούσε να εξασφαλιστεί χωρίς αυτόν τον τοµέα. Παρέχουµε εξοπλισµό χρησιµοποιώντας τεχνολογία αιχµής ενώ παράλληλα αντιµετωπίζουµε δυναµικά τεχνικές δυσκολίες µε φυσική παρουσία καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης σε έναν πελάτη.

Οπτικοακουστική κάλυψη και τεχνική υποστήριξη

 • Ηχητικός Εξοπλισµός
 • Προβολικός Εξοπλισµός
 • Φωτισµός
 • Σύστηµα λήψης εικόνα & ήχου
 • Κωδικοποίηση υλικού σε έντυπη ή ηλεκτρονική µορφή
 • Μεταφραστικός Εξοπλισµός
 • Προβολή e-posters
 • Τεχνική Υποστήριξη
 • Live

Τηλεδιάσκεψη

Η τηλεδιάσκεψη παρέχει τη δυνατότητα της επικοινωνίας µεταξύ ατόµων που βρίσκονται σε δύο ή περισσότερους αποµακρυσµένους µεταξύ τους χώρους, σε πραγµατικό χρόνο. Η επικοινωνία µεταξύ των συµµετεχόντων περιλαµβάνει την ανταλλαγή βίντεο, ήχου και δεδοµένων, παρέχοντας τη δυνατότητα πλήρους αλληλεπίδρασης και προσοµοιώνοντας όσο το δυνατόν περισσότερο την επικοινωνία όπως αυτή γίνεται πρόσωπο µε πρόσωπο.

Barcode System

Μέσω του σύγχρονου συστήµατος Barcode µπορείτε µεταξύ άλλων να επιτύχετε οποιαδήποτε στιγµή τον έλεγχο ροής του συνεδρίου αλλά και της προσέλευσης των συµµετεχόντων. Με την ολοκλήρωση των εργασιών του συνεδρίου έχετε µια ολοκληρωµένη εικόνα αναφορικά µε τον χρόνο παρακολούθησης ανά σύνεδρο, στατιστική ανάλυση παρακολούθησης ανά οµιλητή, παράδοση πιστοποιητικών παρακολούθησης χωρίς χρόνους αναµονής αποδίδοντας τα ακριβή µόρια κατά την παράδοση των πιστοποιητικών παρακολούθησης.

Live streaming

Με αυτή την υπηρεσία η εκδήλωσή σας µεταδίδεται ζωντανά από το internet και έτσι οι σύνεδροι από όλο τον κόσµο που δε θα µπορούσαν διαφορετικά να παρευρεθούν έχουν πια τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν αλλά και να συµµετέχουν µέσω του ηλεκτρονικού υπολογιστή τους σε πραγµατικό χρόνο την εκδήλωση που διοργανώνετε.

Μεγιστοποιείτε την αποτελεσµατικότητα της εκδήλωσής σας και τα έσοδά σας αφού δεν “χάνετε” συνέδρους που δεν θα µπορούσαν να είναι παρόντες και παράλληλα δίνετε τη δυνατότητα σε πολλούς περισσότερους από την Ελλάδα και το εξωτερικό να την παρακολουθήσουν και να συµµετέχουν ζωντανά.

Οι παρεχόµενες υπηρεσίες έρχονται να εξοικονοµήσουν χρόνο, χώρο   και χρήµα βελτιώνοντας την εµπειρία των συνεργατών σας.

Δηµοσιογραφική Κάλυψη & Οργάνωση Συνεντεύξεων Τύπου

Περισσότερα

Η εταιρεία µας αναλαµβάνει την επικοινωνιακή στήριξη Συνεδρίων, Ηµερίδων, Εκπαιδευτικών Σεµιναρίων, Θεµατικών – Κοινωνικών Εκδηλώσεων, Εµπορικών Εταιρειών, Επιστηµονικών Εταιρειών, Φαρµακευτικών Εταιρειών, Συλλόγων.

 • Δηµοσιεύσεις σε επιστηµονικά περιοδικά
 • Δηµοσιογραφική Κάλυψη & Οργάνωση Συνεντεύξεων Τύπου – PressConference
  • Οργάνωση Συνέντευξης Τύπου
  • Πρόσκληση δηµοσιογράφων
  • Σύνταξη & αποστολή Δελτίων Τύπου στα ΜΜΕ (Εφηµερίδες, Ραδιόφωνο, Τηλεόραση, Πρακτορεία Ειδήσεων & Διαδίκτυο)
  • Προβολή στα ΜΜΕ(Αποστολή των ανακοινώσεων του συνεδρίου και του φωτογραφικού υλικού σε περιοδικά, εφηµερίδες, παρεµφερείς οργανισµούς και ιδρύµατα)
  • Φωτογράφηση Συνέντευξης Τύπου
  • Αποδελτίωση & βιβλιοδεσία δηµοσιευµάτων από Εφηµερίδες, Πρακτορεία Ειδήσεων και & Διαδίκτυο
 • Διαφηµιστική καµπάνια µέσω email, sms και newsletters

Ταξιδιωτικές υπηρεσίες

Περισσότερα

Αεροπορικά και Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια
Μέσω του δικτύου των συνεργατών µας, αναλαµβάνουµε κρατήσεις και εκδόσεις αεροπορικών και ακτοπλοϊκών εισιτηρίων για οποιονδήποτε προορισµό παγκοσµίως, τόσο για µεµονωµένες όσο και για οµαδικές µετακινήσεις.

Ξενοδοχεία
Αναλαµβάνουµε την εύρεση του καταλληλότερου ξενοδοχείου και τη διευθέτηση της διαµονής σας, επιτυγχάνοντας τιµές στις δικές σας ανάγκες.

Συνεδριακός τουρισµός – Ταξίδια κινήτρων (Incentives) – Εκδροµές ειδικού ενδιαφέροντος
Στοχεύοντας στην οργάνωση τουριστικών πακέτων, παρέχουµε υπηρεσίες σε ιδιαίτερα συµφέρουσες τιµές στο πλαίσιο κάθε είδους διοργάνωσης επιστηµονικού, κοινωνικού και τουριστικού ενδιαφέροντος.

Οδικές Μεταφορές
Σε συνεργασία µε έµπειρους, ευγενικούς και γλωσσοµαθείς επαγγελµατίες οδηγούς, παρέχουµε υπηρεσίες οµαδικών ή ατοµικών µεταφορών.

Με σεβασµό στον πολύτιµο χρόνο σας και εφόδιο την  πολυετή πείρα µας, δηµιουργήσαµε µια νέα υπηρεσία που αποτελείται από ειδικά εκπαιδευµένο προσωπικό, που µπορεί να σας υποστηρίξει γραµµατειακά στο Επιστηµονικό και Ερευνητικό σας έργο.

Δηµοσιεύσεις σε επιστηµονικά περιοδικά

Submission step

 • Έλεγχος και µορφοποίηση σύµφωνα µε τις οδηγίες του εκάστοτε περιοδικού
 • Εισαγωγή βιβλιογραφιών µέσω ειδικού προγράµµατος
 • Μορφοποίηση πινάκων και εικόνων
 • Ηλεκτρονική διακίνηση manuscript και έλεγχος της τελικής µορφής του από τους co-authors
 • Διακίνηση και συλλογή υπογραφών για δήλωση Conflicts of Interest και ICMJE forms
 • Υποβολή manuscript στο περιοδικό
 • Συνεχής έλεγχος κατάστασης του manuscript

Revision step

 • Έλεγχος και µορφοποίηση revised manuscript and letter of revisions
 • Υποβολή αναθεωρηµένου manuscript στο περιοδικό
 • Συνεχής έλεγχος κατάστασης του manuscript

Production step

 • Proofs. Έλεγχος σε συνεργασία µε τον υπεύθυνο συγγραφέα του manuscript, για την ορθότητα του κειµένου, των βιβλιογραφιών, των πινάκων και  των εικόνων
 • Charges. Επικοινωνία µε το περιοδικό και συνεννόηση για τον τρόπο πληρωµής του manuscript

Εργασίες (abstracts) σε Διεθνή και Ελληνικά Συνέδρια

 • Έλεγχος και µορφοποίηση της εργασίας, σύµφωνα µε τις οδηγίες του εκάστοτε συνεδρίου
 • Ηλεκτρονική Υποβολή της εργασίας
 • Έλεγχος αποτελεσµάτων
 • Μορφοποίηση poster
 • Εκτύπωση poster

Διδακτορικές Διατριβές (ΔΔ)

 • Μορφοποίηση ΔΔ
 • Εισαγωγή βιβλιογραφιών µέσω ειδικού προγράµµατος
 • Εκτύπωση ΔΔ
 • Βιβλιοδεσία ΔΔ

Μεταφράσεις

Περισσότερα
 • Επίσηµες Επικυρωµένες Μεταφράσεις
 • Τεχνικά, Ιατρικά, Νοµικά, Λογοτεχνικά κείµενα
 • Μεταφράσεις Βιβλίων
 • Μεταφράσεις Πτυχιακών Εργασιών και Διδακτορικών Διατριβών
 • Διερµηνείες Συνεδρίων
 • Πτυχία
 • Δικαιολογητικά
 • Πιστοποιητικά
 • Ιστοσελίδες

Διαφημιστικές Υπηρεσίες

Περισσότερα

Σχεδιάζουµε και υλοποιούµε την διαφηµιστική σας στρατηγική καθορίζοντας στόχους και επιλέγοντας τα κατάλληλα µέσα για µεγιστοποίηση του οφέλους.

Έµπειροι γραφίστες στελεχώνουν το δηµιουργικό µας τµήµα παρέχοντας:

 • Εικαστικό Σχεδιασµό website
 • Σχεδίαση εταιρικής ταυτότητας (Λογότυπο, Επαγγελµατική Κάρτα, Φάκελος DL, Επιστολόχαρτο)
 • Ανακοινώσεις πραγµατοποίησης επιστηµονικών, κοινωνικών εκδηλώσεων
 • Promotions, events
 • Σχεδίαση και Παραγωγή Διαφηµιστικών Εντύπων & Καταλόγων
 • Διαφηµιστική φωτογραφία
 • Καταχώρηση εντύπων, διαφηµίσεων σε εφηµερίδες και περιοδικά
 • Υποστήριξη δράσεων στο εξωτερικό

Στατικές & Δυναµικές Ιστοσελίδες

Περισσότερα
 • Κατοχύρωση του domain name
 • Φιλοξενία της ιστοσελίδας (Web Hosting) σε διακοµιστή Internet
 • Καταχώρηση της σελίδας σας στις δηµοφιλέστερες µηχανές αναζήτησης (Google, Bing, Yahoo κ.α)
 • Σχεδιασµός εικαστικών προτάσεων από δικούς µας έµπειρους γραφίστες
 • Κατασκευή ιστοσελίδων για την παρουσίαση της εταιρείας σας (προφίλ, ιστορικό, επικοινωνία)
 • Κατασκευή ιστοσελίδων για την παρουσίαση ενδεικτικών προϊόντων ή υπηρεσιών της εταιρείας σας
 • Βασική υποστήριξη σελίδας σε δύο γλώσσσες (Ελληνικά, Αγγλικά)
 • Τεχνική υποστήριξη

Δακτυλογραφήσεις

Περισσότερα

Η εταιρεία µας διαθέτει έµπειρο δακτυλογράφο µε γνώσεις τυφλού συστήµατος όπου αναλαµβάνει δακτυλογραφήσεις και φιλολογική επιµέλεια.

 • Ελληνικών και Αγγλικών κειµένων
 • Βιβλίων
 • Διερµηνειών
 • Ψηφιοποίηση (scan) εγγράφων και βιβλίων
 • Υποτιτλισµό video
 • Αποµαγνητοφώνηση
 • Διαφηµιστική αρθρογραφία